News

 

Dezvoltarea capacității de producție prin implementarea unor tehnologii inovatoare de imprimare flexografică

SC HÂRTIE ROLTECH SRL implementează proiectul ”Dezvoltarea capacității de producție prin implementarea unor tehnologii inovatoare de imprimare flexografică”, Cod SMIS : 313522, conform contractului de finanțare nr. 73/24.05.2024.

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 1 „O regiune mai competitivă, mai inovativă”, Apel: Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor, PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Microîntreprinderi.

Valoarea totală a proiectului este de 1.429.332,91 Lei cu o finanțare nerambursabilă de 971.038,86 Lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din partea FEDR de 825.383,03 Lei, respectiv valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 145.655,83 Lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data de 24.05.2024, până la data de 24.07.2025.

Scopul proiectului este creșterea competitivității societății SC Hârtie Roltech SRL prin implementarea unei activități inovatoare de imprimare flexografică.

Rezultatele așteptate ca urmării implementării proiectului sunt diversificarea activităților societății prin achiziția unui echipament de tipar flexografic și creșterea numărului mediu de angajați.